Ojcostwo dziecka urodzonego w małżeństwie

Ojcostwo dziecka urodzonego w małżeństwie

Aktulności Poradnik

Wyobraźmy sobie taką sytuację: Ona i On. Ona z ładnie zaokrąglonym brzuszkiem, czekająca na narodziny bobasa. Bez żadnych wątpliwości każdy powie o Niej „przyszła mama”. On… Kim jest On? Wiemy, że to Jej mąż, ale … Czy to na pewno ojciec tego dziecka w brzuszku?

Jak to jest z ustaleniem kto w świetle prawa jest ojcem dziecka?

Ojcostwo dziecka urodzonego w małżeństwie

Możemy spotkać się z takimi przypadkami:

  1. Ona i On są małżeństwem. Dziecko przychodzi na świat, a w jego akcie urodzenia On – mąż matki zostaje wpisany jako ojciec niezależnie od tego, czy jest ojcem w sensie biologicznym. /mamy tu do czynienia z tzw. domniemaniem pochodzenia dziecka z małżeństwa/

  2. Ona i On byli małżeństwem, ale rozwiedli się lub ich małżeństwo zostało unieważnione. Dziecko przychodzi na świat przed upływem 300 dni od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub unieważnienia małżeństwa. W jego akcie urodzenia On zostaje wpisany jako ojciec niezależnie od tego, czy jest ojcem dziecka w sensie biologicznym./mamy tu do czynienia z tzw. domniemaniem pochodzenia dziecka z małżeństwa/

Wyjątkiem jest sytuacja, w której Ona po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa po raz drugi wyjdzie za mąż – wtedy do aktu urodzenia dziecka wpisany zostaje „nowy mąż” 🙂

  1. Ona i On to małżeństwo. Ona od kilku lat spotyka się również z innym mężczyzną i wie, że to jego dziecko. Mężczyzna też o tym wie i przed narodzinami uznaje dziecko poczęte. Jako ojciec dziecka w akcie urodzenia zostaje wpisany „ten trzeci” 🙂

Co w sytuacji, gdy do aktu urodzenia dziecka zostanie wpisany On – mąż matki, a nie ma żadnej szansy na to, by to faktycznie On był jego biologicznym ojcem? Przykładowo On przez rok czasu pracował w Wielkiej Brytanii i ani razu nie widział się z Nią inaczej niż przez Skype’a i wie, że nawet jeżeli mówi się, że dzieci znajduje się w kapuście, to nikt nie słyszał o „produkcji” przez Internet czy telefon.

Istnieje na szczęście możliwość złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa.

On – mąż matki może złożyć taki pozew w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że jego żona urodziła dziecko, najpóźniej zanim dziecko stanie się pełnoletnie.

Ona – matka, także może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa – w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.

Samo dziecko może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa po osiągnięciu pełnoletności, ale przed ukończeniem 21 lat.

Oczywiście i tu istnieją wyjątki. Są dwie sytuacje, w których nie jest możliwe zaprzeczenie ojcostwa:

  • jeżeli dziecko zostało poczęte poprzez sztuczne zapłodnienie, na które On – mąż matki wyraził zgodę;

  • jeżeli dziecko zmarło.

W jaki sposób On – mąż matki powinien napisać pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Poniżej podaję przykładowy wzór stworzony przeze mnie dla tej konkretnej sytuacji: Ona i On mieszkają w Krakowie. On – mąż, nazwijmy Go Jan Kowalski przez rok czasu od kwietnia 2014 roku pracował w Wielkiej Brytanii i ani razu nie widział się z Nią – żoną – Niną Kowalską inaczej niż przez Skype’a, a w trakcie Jego nieobecności w marcu 2015 roku Ona urodziła córkę – Zuzannę. On wrócił do Polski w lipcu 2015 roku.

                        Kraków, dnia 1 sierpnia 2015 roku

                                                                          Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty

                                                                          w Krakowie

                                                                          Wydział III Rodzinny i Nieletnich

                                                                           ul. Przy Rondzie 7

                                                                           31-547 Kraków

Powód: Jan Kowalski, zam. ul. Płomyczka 29/5, 31 – 711 Kraków, PESEL: 84122800521

Pozwani:  Zuzanna Kowalska, zam. ul. Płomyczka 29/5, 31 – 711 Kraków

                 Nina Kowalska, zam. ul. Płomyczka 29/5, 31 – 711 Kraków

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

W imieniu własnym wnoszę:

1. O ustalenie, że pozwana Zuzanna Kowalska, urodzona w Krakowie w dniu 10 marca 2015 roku przez Ninę Kowalską nie jest córką Jana Kowalskiego, urodzonego we Wrocławiu w dniu 28 grudnia 1984 roku.

2. O zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie

W dniu 15 lipca 2015 roku powód dowiedział się, że jego żona w dniu 10 marca 2015 roku urodziła córkę Zuzannę (pozwaną) i w Urzędzie Stanu Cywilnego podała, że ojcem jest powód.

Dowód: akt urodzenia pozwanej Zuzanny Kowalskiej.

Pozwana Zuzanna Kowalska nie jest córką powoda. W kwietniu 2014 roku powód Jan Kowalski wyjechał do Wielkiej Brytanii i podjął tam zatrudnienie w filii polskiej spółki Piłeczka Sp. z o.o. Od kwietnia 2014 roku do lipca 2015 roku ani razu nie był w Polsce, zaś pozwana Nina Kowalska nie odwiedziła go w Wielkiej Brytanii.  jest synem powoda.

Dowód: – umowa o pracę z Piłeczka Sp. z o.o.;

              – przesłuchanie stron.

Małżonkowie przez cały okres nieobecności powoda w kraju prowadzili wyłącznie rozmowy telefoniczne oraz za pośrednictwem Skype’a. Powód nie wiedział o ciąży pozwanej Niny Kowalskiej, zaś o narodzinach pozwanej Zuzanny Kowalskiej dowiedział się po powrocie do kraju w lipcu 2015 roku.

Skoro powód w okresie koncepcyjnym nie przebywał z pozwaną Niną Kowalską, nie może być ojcem jej córki.

W tym stanie sprawy uzasadnione jest powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

Jan Kowalski

Załączniki:

1. 2 odpisy pozwu i załączników;

2. Akt urodzenia Zuzanny Kowalskiej.

3. Umowa o pracę z Piłeczka Sp. z o.o.

                      Jeżeli Sąd uzna rację Jana Kowalskiego, po rozprawie przekaże urzędowi stanu cywilnego odpis prawomocnego wyroku zaprzeczającego ojcostwu męża matki. Wyrok taki stanowi podstawę do wpisania w akcie urodzenia dziecka wzmianki dodatkowej.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments